IKEA Centres Polska S.A.

Więcej
o Wynajmie

Skontaktuj się
z naszym biurem:

Dział Najmu

najem@ikea.com

Telefon: +48 22 711 22 50

Centrala
w Polsce

IKEA Centres Polska S.A. Sp. z o.o.
Janki, pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn, Poland

NIP 527-020-36-03 KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony) 

Pracuj
z nami!

Chcesz razem z nami
cieszyć się
z sukcesów firmy?

Dołącz do nas!