Kontakt

ZARZĄDCA OBIEKTÓW:

IKEA Centres Polska S.A.
Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn, Polska
NIP 527-020-36-03
KRS 0000084564 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

Biuro w Polsce

IKEA Centres Polska S.A.

Janki, Plac Szwedzki 3

05-090 Raszyn

Poland

Phone:   +48 22 711 23 00
+48 22 711 83 64
Fax:      +48 22 711 22 66
E-mail:   centres@ikea.com

Biuro Centrali

IKEA Centres A/S
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Denmark


Phone:  +45 3262 6880