Kontakt

ZARZĄDCA OBIEKTÓW:

IKEA Centres Polska Sp. z o.o.

Janki, Pl.Szwedzki 3

05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03 KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

 

Biuro w Polsce

IKEA Centres Polska Sp. z o.o.

Janki, Pl.Szwedzki 3

05-090 Raszyn, Polska

NIP 527-020-36-03 KRS 0000725159 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 210.485.440 PLN (w całości wpłacony)

 

Phone:   +48 22 711 23 00
+48 22 711 83 64
Fax:      +48 22 711 22 66
E-mail:   centres@ikea.com

Biuro Centrali

IKEA Centres A/S
Amager Strandvej 390
2770 Kastrup
Denmark


Phone:  +45 3262 6880