Kontakt

IKEA Centres Polska S.A.

Janki, Pl. Szwedzki 3
05-090 Raszyn

KRS 0000084564 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIV Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 375.255.320 PLN (w całości wpłacony)
NIP: 527 020 36 03